Wystąpienie IWP ws. praw pokrewnych do Przedstawicielstwa RP w UE

W dniu 25 stycznia br. Izba skierowała pismo do ambasadora Andrzeja Sadosia, stałego przedstawiciela RP przy UE.

W piśmie tym zawarto opinię i uwagi do prac nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2016) 593 final).

Sprawa ta ma dla wydawców prasy fundamentalne znaczenie – ważą się bowiem losy całego biznesu wydawniczego i możliwości przetrwania wielu tytułów prasowych, niezależnie od charakteru, tematyki i orientacji światopoglądowej. Izba stwierdziła, ze zaproponowane przez Prezydencję bułgarską rozwiązanie dotyczące art. 11 projektu dyrektywy, czyli propozycja wprowadzenia prawa pokrewnego dla wydawców, zmierza w dobrą stronę. Podkreślono, iż niezbędne jest objęcie planowaną regulacją wycinków i krótkich fragmentów (tzw. snippets). W przeciwnym razie bowiem, procedowana dyrektywa  nie tylko nie zrealizuje postawionego przez Komisję Europejską celu, jakim jest wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wydawców prasy względem koncernów technologicznych i nie zapewni efektywnej prawnej ochrony materiałów prasowych, ale zalegalizuje działalność podmiotów wykorzystujących treści prasowe dla celów komercyjnych. A to z kolei wzmocni dodatkowo amerykańskie koncerny technologiczne kosztem polskich, jak i europejskich wydawców prasy, w szczególności kosztem wydawców regionalnych i lokalnych, których nie stać na prowadzenie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych o zapewnienie należytej ochrony materiałów prasowych, a w konsekwencji biznesu wydawniczego.

Z całą treścią pisma Izby do ambasadora A. Sadosia można zapoznać się na stronie internetowi Izby w dziale „dla Członków”.