SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 2 lutego 2018 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w przepisach podatkowych. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

  1. Zmiany w VAT w 2018 r.
  2. Zmiany w CIT w 2018 r.
  3. Zmiany w PIT/ZUS
  4. Pozostałe zmiany
  5. Pytania i dyskusja

Zakres zmian w przepisach jest w tym roku szeroki, szczegółowy program został więc przesłany do wydawców, załączamy go także poniżej wraz z formularzem zgłoszenia.

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 2 lutego (piątek) 2018 r., w godzinach 10–16 (w tym przerwa na posiłek).

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 26 stycznia 2018 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) lub faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 828-59-30.

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.