Zasięg i struktura czytelnictwa gazet, konsumpcja mediów w latach 2006-2010

ZASIĘG, CZYTELNICTWO I KONSUMPCJA MEDIÓW w latach 2006-2010

 

Zasięg gazet (%)

  2006 2007 2008 2009 2010
Wszyscy dorośli 65.72 62,01 57,81 55,33 52,00
Mężczyźni 69,40 65,25 61,08 58,97 55,51
Kobiety 61.04 57,87 53,49 50,88 47,6
Członek gospodarstwa domowego, który najczęściej zajmuje się robieniem zakupów 64,46 60,64 56,06 54,20 50,99
  Źródło: PBC I-XII.2010, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), N=48 445
  Komentarz : 35 dzienników, 10 nie-dzienników

 

Wiekowa struktura czytelnictwa

 

Wiek **

 

 

% czytelnictwa

2009

 

% czytelnictwa

2010

 

% dzienny zasięg w grupie wiekowej 2009

 

% dzienny zasięg

w grupie wiekowej 2010

do 14 2,92   45,95  
15 – 24 16,10 16,44 51,15 47,15
25 – 34 20,38 20,32 54,35 50,38
35 – 44 16,51 16,73 56,00 52,65
45 – 54 19,29 18,61 58,05 53,94
55 – 64 17,34 27,9 57,78 52,79
65 + 9,23 50,86
Total 100   X  
  Źródło : PBC,I=XII.2009, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), N=48 445  
  Komentarz : 35 dzienników, 10 nie-dzienników  

 

 

Odbiór mediów (minut dziennie)

  2006 2007 2008 2009 2010
Gazety 20 (s) 22 (s) 23 (s) 21(169,83) 20 (170,29)
Czasopisma 30 (s) 35 (s) 35 (s) 27 (170,73) 24 (171,35)
Radio 105 (s) 100 (s) 90 (280) 85 (282) 79 (256)
TV 195 (s) 220 (s) 232 240 229
Internet 56 73 88 92 117
Źródło : dla gazet i czasopismTGI, I-XII.2010, N= 17 844 (newspapers readers), 29061 (magazines readers);

Dane dla Internetu pochodzą z badań PBI/Gemius – pomiary z kolejnych lat

**) Dane dla radia. – Radio Track SMG/KRC, 2010

***) Dane dla telewizji . – AGB Nielsen Media Research, 2010 ;

Wskaźniki dla prasy (gazet i czasopism) i radia zostały skorygowane przez Press Service Monitoring Mediów

 

Uwaga: dane dla gazet i czasopism oraz radia zostały skorygowane przez PRESS-SERVICE Monitoring Media (wyniki autoryzowane przez formy w nawiasach) w następstwie odmienności celów i wskaźników badań uwzględnianych przez poszczególne firmy. Brak badań jednoźródłowych (jednocześnie rejestrujących intensywność korzystania z różnych kanałów medialnych), prowadzonych wg jednolitej metodologii, w znaczący sposób osłabia miarodajność czynionych ustaleń w ramach poszczególnych projektów badawczych – dlatego (obok wyników autoryzowanych przez firmy) dokonujemy przeliczenia podawanych wyników w ramach cyklu dobowego;