Zasięg i czytelnictwo gazet, konsumpcja mediów w latach 2004-2006

ZASIĘG, CZYTELNICTWO GAZET I KONSUMPCJA MEDIÓW w latach 2004-2006

 

Zasięg gazet (%)

  2004 2005 2006
Wszyscy dorośli 35,30 % 34,59 65,72
Mężczyźni 38,12 % 36,74 69,40
Kobiety 31,44 % 31,21 61,04
Członek gospodarstwa domowego, który najczęściej zajmuje się robieniem zakupów 36,46 % 36,14 64,46
Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, dzienniki krajowe i regionalne (46 płatnych, 3 bezpłatne), wskaźnik czytelnictwo Cyklu Sezonowego, dane za r. 2006 : marzec-grudzień, N=38 417, realizacja: MillwardBrown SMG/KRC

UWAGA : Ze względu na zmianę metody i stosowanych wskaźników zrezygnowano z wyliczenia wskaźników zmian

 

 

Wiekowa struktura czytelnictwa gazet w roku 2006

Wiek % czytelnictwa % zasięg tygodniowy w grupie wiekowej
poniżej 16 2,07% 53,73%
16 – 24 17,64% 63,90%
25 – 34 19,65% 66,60%
35 – 44 16,57% 67,40%
45 – 54 20,89% 69,08%
55 – 64 14,22% 65,63%
65 + 8,97% 55,53%
Ogółem 100 % X
Źródło : Polish Readership Survey Ltd., national and regional dailies (46 paid, 3 non-paid), March-December 2006, Season Cycle Readership, N=38 417, realization and software :MillwardBrown SMG/KRC.

 

 

Odbiór mediów * (liczba minut dziennie)

  2004 2005 2006
Wszystkie gazety** 15 20 (s) 20 (s)
– ogólnokrajowe gazety 20 25 (s) 25 (s)
– regionalne i lokalne gazety 12 15 (s) 15 (s)
Czasopisma 18 25 (s) 30 (s)
Radio 102 115 (s) 105 (s)
TV 205 215 (s) 195 (s)
Internet 25 37 (s) 50 (s)
Źródło:  Wszystkie podawane wyżej wartości są szacunkami (stąd oznaczenie “s”) OBP UJ na podstawie cząstkowych danych udostępnianych przez firmy badawcze firm [AGB, TNS, Startrack, SMG/KRC] prowadzące badania konkretnych mediów.

Uwaga: ze względu na wieloźródłowość – dane o czasie korzystania z poszczególnych mediów pozyskuje [wg swoistych metodologii] i udostępnia wiele firm [AGB, TNS, Startrack, SMG/KRC], ale głównym ich mankamentem jest to, że nie pochodzą z kompleksowych badań “dobowego budżetu i wykorzystania czasu”, są natomiast rezultatem nie poddawanych weryfikacji deklaracji o “przeciętny czas korzystania” z konkretnych kanałów medialnych – w efekcie czego są zazwyczaj mocno zawyżane; stąd OBP UJ koryguje je zwykle w dół;