Wydatki reklamowe w mediach w latach 2005-2010

Wydatki reklamowe w poszczególnych mediach w latach 2005-2010

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prasa 4 426 503 034 4 872 584 661 5 045 644 727 5 389 775 030 4 700 595 091 4 690 428 201
         Gazety 2 252 138 716 2 496 236 174 2 607 663 853 2 748 423 204 2 352 548 150 2 327 316 665
         Czasopisma 2 174 364 318 2 376 348 487 2 437 980 874 2 641 351 826 2 348 046 941 3 363 111 536
Telewizja 6 400 844 870 7 838 400 486 9 484 000 350 11 070 803 821 12 068 842 363 14 878 141 988
Radio 1 233 302 029 1 461 842 184 1 723 262 223 2 088 908 399 2 045 096 708 2 402 579 512
Kino 175 726 045 216 028 504 277 609 506 426 117 463 474 833 378 614 722 839
Outdoor 795 000 000 1 056 000 000 1 067 256 874 1 235 378 746 1 229 428 066 1 185 675 851
Internet 140 000 000 228 500 000 420 000 000 579 600 000 598 371 911 1 099 357 726

Inni **

X X X x    

Razem

13 171 375 978 15 673 355 835 18 017 773 680 20 790 583 459 21 117 167 517 24 870 906 117
Źródło : KANTAR MEDIA

Uwaga : * ceny cennikowe netto (bez VAT i bez rabatów); ponieważ w badaniach nie wszystkie portale internetowe są w pełni monitorowane – wyniki internetu są zaniżone, jednak ze względu na zalety jednoźródłowego pochodzenia powyższych danych – także za lata poprzednie – nie wprowadzono korekt.

 

Wydatki reklamowe* w poszczególnych mediach (%)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Prasa 33.6 31.1 28.0 25,9 22,2 18,9
         Gazety 17.1 15.9 14.5 13,2 11,1 9,4
         Czasopisma 16.5 15.2 13.5 12,7 11,1 9,5
Telewizja 48.6 50.0 52.6 53,2 57,2 59,8
Radio 9.4 9.3 9.6 10,0 9,7 9,7
Kino 1.3 1.4 1.5 2,0 2,2 2,5
Outdoor 6.0 6.7 5.9 5,9 5,8 4,8
Internet 1.1 1.5 2.3 2.8 (s) 2,8 4,4

Inni **

x X X   x  

Razem

100 100 100 100 100 100
Źródło : KANTAR MEDIA

Uwaga : * jw.