Wydatki reklamowe w mediach w latach 2004-2005

REKLAMA w latach 2004-2005

WYDATKI, PRZYCHODY, WIODĄCE KATEGORIE I REKLAMODAWCY

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2005 I 2006)

 

Wydatki reklamowe (brutto) w poszczególnych mediach

(waluta krajowa, ceny bieżące)

  2004 2005
Prasa 3 830 823 536 4 189 002 081
         Gazety 2 129 937 886 2 182 065 699
         Czasopisma 1 700 885 649 2 006 936 382
Telewizja 6 885 404 202 6 345 998 885
Radio 1 079 305 931 1 198 739 835
Kino 175 723 045
Outdoor 617 900 000 795 000 000
Internet 140 000 000

Inni **

Razem

12 473 433 659 12 844 466 846

Źródło: dane Expert Monitor, Media House, Media Watch 2005 r.- zestawienie OBP UJ

**Transport, przesyłki bezpośrednie, video etc., lub kombinacje powyższych mediów jeśli są dostępne jako jedna liczba

 

Wydatki reklamowe (brutto) w poszczególnych mediach (%)

 

  2004 2005
Prasa 30.7 32.61
         Gazety 17.07 16.99
         Czasopisma 13.63 15.62
Telewizja 55.2 49.41
Radio 8.7 9.33
Kino 1.37
Outdoor 5.4 6.19
Internet 1.09

Inni **

Razem

100 100

Źródło: Expert Monitor, Media House, Media Watch 2005 r

**Transport, przesyłki bezpośrednie, video etc., lub kombinacje powyższych mediów jeśli są dostępne jako jedna liczba

 

Przychody z reklam a (brutto – bez zniżek) (waluta krajowa, ceny bieżące)

 

  2004 2005

Wszystkie gazety (A+B+C+D)

  BD  
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne)   2 182 061 709  
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *

(według obszaru national / regional / local)

  2 036 070 309  
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne   1 362 127 603  
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne   673 942 706  
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *

(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe)

  2 036 070 309  
A.1.3. Poranne dzienniki   2 036 070 309  
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki    
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki *   145 991 400  
A.2.1. Dzienniki krajowe   Bd  
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne   Bd  

B. Wszystkie nie dzienniki**

  Bd  
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki **   Bd  
B.1.1. Nie dzienniki krajowe   Bd  
B.1.2. Nie dzienniki regionalne i lokalne   Bd  
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki **   Bd  
B.2.1. Nie dzienniki krajowe   Bd  
B.2.2. Nie dzienniki regionalne i lokalne   Bd  
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne)   Bd  
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne ***   Bd  
C.1.1. Krajowe niedzielne   Bd  
C.1.2. Regionalne i lokalne niedzielne   Bd  
C.1.3. Miejskie (city) niedzielne   Bd  

C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne ***

  Bd  
C.2.1. Krajowe niedzielne   Bd  
C. 2.2. Regionalne i lokalne niedzielne   Bd  
C.2.3. Miejskie (city) niedzielne   Bd  

D. Gazety Online

  Bd  

Źródło: Expert Monitor 2005 (uwaga : kategoria «niedzienników » nie jest objęta monitoringiem)

a              Ceny bez zniżek / Po zniżkach : typowy odsetek zniżek dla reklamodawców to ……………

*           Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.

**            Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).

***           Gazety publikowane wyłącznie w niedziele

 

Sprzedany wolumen reklamowy * (strony & równowartości stron)

 

  2004 2005

Razem (stron/kolumn)

  214 781.34  
W kolorze   Bd.  

 

Źródło: Expert Monitor 2005

* We wszystkich gazetach (dzienniki, niedzienniki, niedzielne)

 

 

Wiodące kategorie reklamowe *

 

ROK 2004

  Sektor reklamowy % of display ad revenue
1 MOTORYZACJA, TRANSPORT 14.41
2 SPRZEDAŻ 11,98
3 ROZRYWKA, KULTURA, EDUKACJA 10.43
4 FINANSE I USŁUGI MARKETINGOWE 8.89
5 TELEKOMUNIKACJA 7,71
6 ŚRODKI INWESTYCYJNE 7,19
7 WYPOSAŻENIE DOMU I BIURA 3,19
8 MEDYCYNA 2,59
9 ŻYWNOŚĆ 1.32
10 HIGIENA I PIELĘGNACJA CIAŁA 0,85

Źródło: Expert Monitor I-XII.2005

W dziennikach (jeśli nie są dostępne prosimy o podanie alternatywnie: niedzienniki, niedzielne

 

ROK 2005

  Sektor reklamowy % of display ad revenue
1 SPRZEDAŻ 16.14
2 MOTORYZACJA, TRANSPORT 14.12
3 ROZRYWKA, KULTURA, EDUKACJA 10.30
4 TELEKOMUNIKACJA 8.69
5 FINANSE I USŁUGI MARKETINGOWE 7.84
6 ŚRODKI INWESTYCYJNE 6.79
7 MEDYCYNA 2.60
8 WYPOSAŻENIE DOMU I BIURA 2.58
9 INNE USŁUGI *** 1.66
10 ŻYWNOŚĆ 1.17

Źródło: Expert Monitor I-XII.2005*

W dziennikach (jeśli nie są dostępne prosimy o podanie alternatywnie: niedzienniki, niedzielne)

 

 

Wiodący reklamodawcy

ROK 2004

  Reklamodawca Wydatki
1 POLSKA TELEFONIA CYFROWA 43 408 594 zł
2 FIAT AUTO POLAND 40 970 362 zł
3 POLKOMTEL S.A. 28 181 867 zł
4 PTK CENTERTEL 24 767 943 zł
5 GENERAL MOTORS POLSKA 23 284 968 zł
6 EURO RTV AGD 22 613 177 zł
7 RENAULT S.A.R.L. POLSKA 20 940 596 zł
8 TOTALIZATOR SPORTOWY – LOTTO 16 822 502 zł
9 CITROEN POLSKA 16 018 964 zł
10 CASTORAMA 15 646 417 zł

Źródło: Expert Monitor www.expert-monitor.pl

* We wszystkich gazetach (dzienniki, nie-dzienniki, niedzielne)

 

ROK 2005

  Reklamodawca Wydatki
1 EURO RTV AGD 60 420 241 zł
2 LIDL POLSKA 49 647 689 zł
3 POLSKA TELEFONIA CYFROWA 48 192 644 zł
4 POLKOMTEL S.A. 36 803 943 zł
5 FIAT AUTO POLAND 36 211 527 zł
6 PTK CENTERTEL 34 369 207 zł
7 MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O. 30 249 615 zł
8 GENERAL MOTORS POLSKA 25 627 108 zł
9 RENAULT S.A.R.L. POLSKA 23 892 036 zł
10 CITROEN POLSKA 20 977 070 zł

Źródło: Expert Monitor I-XII.2005

* We wszystkich gazetach (dzienniki, nie-dzienniki, niedzielne)