Wydatki reklamowe w mediach w latach 2001-2003 – według Media Monitoring

TV, PRASA I RADIO – wydatki reklamowe w latach 2001-2003
wartość cennikowa reklam płatnych
(w przypadku prasy wliczone są inserty)
kwoty 2001 2002 2003
2001 2002 2003 udziały udziały dynamika udziały dynamika
DZIENNIKI 1 822 290 039 1 632 094 070 1 615 594 729 19% 17% -10% 16% -1%
MAGAZYNY* 1 088 657 893 1 085 801 591 1 206 149 093 12% 11% 0% 12% 11%
RADIO 620 965 404 746 856 436 833 959 818 7% 8% 20% 8% 12%
TELEWIZJA 5 925 517 130 6 356 439 236 6 529 939 902 63% 65% 7% 64% 3%
SUMA 9 457 430 466 9 821 191 333 10 185 643 542 100% 100% 4% 100% 4%

 

*) usunięte magazyny, ktróych rejestrację rozpoczęto w trakcie ich ukazywania się
Źródła:
Radio, Telewizja, Dzienniki – Media Monitoring