Wydatki na reklamę w mediach w latach 2004-2006

Wydatki na reklamę w mediach w latach 2003-2006 (w zł, dane brutto)

 

  2003 2004 2005 2006
Media ogółem 10.766.489.199 12.545.641.572 13.171.375.978 15.673.474.461
Czasopisma 1.565.190.868 1.881.184.294 2.174.364.318 2.376.467.113
Internet b.d. b.d. 140.000.000 228.500.000
Telewizja 6.612.539.859 6.885.404.202 6.400.844.870 7.838.400.486
Gazety 1.575.178.747 1.953.637.702 2.252.138.716 2.496.236.174
Radio 914.559.049 1.079.261.063 1.233.302.029 1.461.842.184
Reklama zewnętrzna (outdoor) b.d. 617.900.000 795.000.000 1.056.000.000
Kina 99.020.676 128.254.311 175.726.045 216.028.504

Źródło Expert Monitor; outdoor – Media Watch ; Internet – PBI-Geminus