Typy sprzedaży gazet płatnych w latach 2005-2010

TYP [FORMY] SPRZEDAŻY [ROZPOWSZECHNIANIA] PISMA [GAZET, DZIENNIKÓW PŁATNYCH](%)

.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sprzedaż egzemplarzowa 81.7 78.4 78.241 75,634 74,494 74,187

Prenumerata (domowa i pocztowa)

15.5 18.7 18.913 19,613 19,797 19,704
– domowa 2.4 (s) 5.7 (s) 6.8 (s) 7,041 (s) 7,645 (s) 8,115

– pocztowa

13.1 (s) 13.0 (s) 12.3 (s) 12.573 (s) 12,152 (s) 11,589
Dostawy służbowe 1.8 1.8 1.6 1,509 1,591 1,417
Dostawy hurtowe 0.2 0.3 2,263 2,912 3,351

Dystrybucja bezpłatna

0.8 0.8 0.776 0,738 0,732 0,661

Inne

0.151 0.179 0.17 0,243 0,473 0,68

Ogółem

100 100 100 100,000 100,00 100,00
Źródło : ZKDP (s – szacunki)