Trendy prasy periodycznej w roku 2002

Trendy prasy periodycznej w Polsce w roku 2002

 

 

W działalności wydawniczej odczuliśmy wpływ wzrostu stawki podatku VAT z 0 do 7%, co skutkowało wzrostem cen detalicznych prasy. Sprzedaż czasopism zmniejszyła się w roku 2001 w stosunku do wyników roku 2000 średnio o 7%, w tym sprzedaż tygodników lokalnych zmniejszyła się o około 15%. Najmniejszy spadek sprzedaży, a w niektórych przypadkach nawet wzrost, odnotowały tygodniki typu TV-guide. Spadek sprzedaży wywołuje narastanie zjawiska dołączania do poszczególnych tytułów różnego rodzaju upominków.

Na szczęście w roku 2002 zaznaczyło się, na razie niewielkie, lecz już odczuwalne zwiększenie dynamiki wzrostu PKB, co po­zwala mieć nadzieję na odwrócenie niekorzystnych tendencji w perspektywie 2-3 lat. Jednak w roku 2001 liczba tytułów, które upadły (181) po raz pierwszy przewyższyła ilość tytułów wchodzących na rynek (169).

Na rynku magazynów nastąpiły istotne zmiany. Wydawnictwo Agora S.A. na początku bieżącego roku wykupiło od Wydawnictwa Prószyński i Ska część prasową tej firmy (13 tytułów). Wydawnictwo H. Bauer kupiło od Wydawnictwa Prasowego Twój Styl ekskluzywny miesięcznik kobiecy “Twój Styl”, a ponadto od innych wydawców tygodniki telewizyjne “Super TV” i “To i Owo” oraz miesięcznik “Auto-Moto”. W jesieni 2002 r. wydawnictwo to uruchomiło miesięcznik “Twój Styl – Look. Magazyn o urodzie i zdrowiu” oraz tygodnik “Kurier TV”. H. Bauer stał się też wydawcą 4 czasopism komputerowych, wcześniej będących własnością Wydawnictwa Silver Shark z Wrocławia.. Wydarzeniem było uruchomienie we wrześniu 2001 przez Axel Springer Polska nowego tygodnika społeczno-politycznego “Newsweek Polska”, a wcześniej (w maju) przeznaczonego dla szerokiego odbiorcy miesięcznika eko­nomicznego “Profit”. To samo wydawnictwo przekazało odbiorcom w ciągu roku szereg wydań specjalnych tytułów ukazujących się regularnie, np. “Komputer Świat – Film”. W październiku 2002 sąd w Warszawie ogłosił upadłość Polskiego Domu Wydawniczego, który wcześniej wydawał popularne magazyny kobiece, m.in. dwutygodnik “Kobieta i Życie” oraz miesięczniki “Uroda” i  “Pani”. W magazynach kobiecych upowszechniła się pod koniec roku praktyka wydawania numerów w dwóch formatach, w tym w formacie pocket book.