Struktura wiekowa czytelnictwa dzienników w roku 2002

STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNICTWA DZIENNIKÓW W POLSCE
w 2002 r.

Wiek czytelników % czytelników w populacji % zasięg czytelnictwa w ramach grupy wiekowej
15 – 16 1,4 44,0
16 – 24 18,7 57,0
25 – 34 18,3 63,0
35 – 44 20,7 65,8
45 – 54 20,5 67,0
55 – 64 11,8 62,0
65 + 8,6 49,7
OGÓŁEM 100% 61,2

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa