Struktura kolportażu czasopism w latach 2008-2012

Struktura kolportażu czasopism w latach 2008-2012
  2008 2009 2010 2011 2012
prenumerata 2,14 1,98 1,88 1,99 2,00
sprzedaż detaliczna 79,67 78,14 76,12 79,19 81,39
egzemplarze bezpłatne 18,19 19,88 22 18,82 16,61
Źródło: ZKDP