Struktura kolportażu czasopism w latach 2006-2010

Struktura kolportażu czasopism (%) w latach 2006–2010

 

  2006 2007 2008 2009 2010
sprzedaż detaliczna 97,1 97,1 79,67 78,14 76,12
prenumerata 2,86 2,2 2,14 1,98 1,88
egzemplarze bezpłatne     18,19 19,88 22,00

 

Źródło: [dla 2010] Press-Service Monitoring Mediów na podstawie danych ZKDP

(uwaga: dane o strukturze dystrybucji tylko dla tytułów kontrolowanych przez ZKDP).