Sprzedaż gazet w latach 2005-2009

Ogólna liczba egzemplarzy gazet sprzedana lub dystrybuowanaa rocznie

Łącznie z płatnymi egzemplarzami (sprzedanymi) i darmowymi egzemplarzami (rozprowadzonymi)

 

Całkowita roczna sprzedaż/dystrybucja (w milionach egzempalrzy) Total annual sales/distribution (millions of copies) 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana (%)
2009/2005 2009/2008
A. Wszystkie dzienniki* (płatne+bezpłatne) 971,063 1014,609 944,118 900,853 814,106 -16,2 -9,6
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(krajowe/regionalne/lokalne) 807,033 818,022 821,742 778,029 701,705 -13,1 -9,8
A.1.1. Dzienniki krajowe 502,42 528,065 544,031 510,180 450,299 -10,4 -11,7
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne 304,613 289,957 277,711 267,849 251,406 -17,5 -6,1
A 1.2a Ogólnoregionalne dzienniki płatne (1) x X x x x x x
A 1.2b Międzynarodowe dzienniki płatne x X x x x x x
A 1.2c Miejskie (metropolitalne) dzienniki płatne (2) x X x x x x x
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *(poranne/wieczorne/popołudniowe) 807,033 818,022 821,742 778,029 701,705 -13,1 -9,8
A.1.3. Poranne dzienniki 807,033 818,022 821,742 778,029 701,705 -13,1 -9,8
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki x X x x x x x
A.2.Wszystkie bezpłatne dzienniki * 164,03 196,587 122,376 122,823 112,401 -31,5 -8,5
A.2.1. Dzienniki krajowe 164,03 196,587 122,376 122,823 112,401 -31,5 -8,5
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne x X x x x x x
A 2.2c Miejskie (metropolitalne) dzienniki bezpłatne (2) x X x x x x x
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne+bezpłatne) 88,885 70,936 62,546 51,465 50,686 -43,0 -1,5
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 20,013 20,243 20,302 17,367 16,653 -16,8 -4,1
B.1.1. Nie dzienniki krajowe 7,628 9,533 9,734 8,536 9,488 24,4 11,2
B.1.2. Nie dzienniki regionalne i lokalne 12,385 10,71 10,568 8,831 7,165 -42,1 -18,9
B 1.2c Miejskie (metropolitalne) nie-dzienniki płatne (2) x x x x x x x
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 68,872 50,693 42,244 34,098 34,033 -50,6 -0,2
B.2.1. Nie dzienniki krajowe x x x x x x x
B.2.2. Nie dzienniki regionalne i lokalne 68,872 50,693 42,244 34,098 34,033 -50,6 -0,2
B 2.2c Miejskie (metropolitalne) nie-dzienniki bezpłatne (2) x x x x x x x
C. Wszystkie niedzielne*** 0,726 0,48 0,412 0 0 -100,0 0,0
C.1. Wszystkie płatne niedzielne *** 0,726 0,48 0,412 0 0 -100,0 0,0
C.1.1. Krajowe niedzielne x x x x x x x
C.1.2.Regionalne i lokalne niedzielne 0,726 0,48 0,412 0 0 -100,0 0,0
C 1.2c Miejskie gazety niedzielne płatne (1) x x x x x x x
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** x x x x x x x
Źródło: ZKDP i dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP szacunki OBP UJ