Przychody reklamowe w prasie w roku 2004

Przychody reklamowe w prasie w roku 2004 wg Agora Monitoring

 

  Wartość cennikowa /zł/ Udział procentowy
Dzienniki regionalne 1 027 787 070 30,78%
Dzienniki ogólnopolskie 784 426 548 23,49%
Czasopisma ogólnopolskie 1 526 949 444 45,73%

 

W stosunku do roku 2003 przychody reklamowe w dziennikach wzrosły w roku 2004 o ponad 12% a w czasopismach o ponad 26%:

 

  2003 2004 2004/2003
Dzienniki ogółem 1 615 594 729 zł 1 812 213 618 zł 12,17%
Czasopisma 1 206 149 093 zł 1 526 949 444 zł 26,60%