Nakłady i sprzedaż gazet w roku 2003

Nakłady przeciętnych wydań gazet w roku 2003

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  2003
Gazety wszystkie (000) a 73.85
DZIENIKI (ogółem) * 79.24
– ogólnokrajowe 178.36
– regionalne / lokalne 46.67
– bezpłatne 136.75
NIE-DZIENNIKI (ogółem) ** 23.15
– ogólnokrajowe nie-dzienniki 40.08
– regionalne / lokalne nie-dzienniki 20.18
– bezpłatne nie-dzienniki
PISMA NIEDZIELNE *** 14.04
– ogólnokrajowe niedzielne
– regionalne / lokalne niedzielne 14.04
– bezpłatne niedzielne

 

Źródło: ZKDP oraz szacunki OBP UJ dla dzienników poza ZKDP

 

a          Średni nakład na wydanie

*     Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.

**    Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).

***  Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.

 

 

Ogólna liczba egzemplarzy gazet sprzedanych lub dystrybuowanycha w roku 2003

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  2003
Ogólna roczna sprzedaż/dystrybucja (w mln egz.)  

816.6

DZIENIKI (ogółem) * 795.3
– ogólnokrajowe 381.9
– regionalne / lokalne 356.2
– bezpłatne 57.2
NIE-DZIENNIKI (ogółem) ** 19.7
– ogólnokrajowe nie dzienniki 4.3
– regionalne / lokalne nie dzienniki 15.4
– bezpłatne nie dzienniki
PISMA NIEDZIELNE *** 1.6
– ogólnokrajowe niedzielne
– regionalne / lokalne niedzielne 1.6
– bezpłatne niedzielne

 

Źródło : ZKDP oraz szacunki OBP UJ dla dzienników poza ZKDP

 

a          W przypadku gazet bezpłatnych

*     Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.

**    Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).

 

TYP SPRZEDAŻY GAZET w roku 2003 (%) *

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  2003

Sprzedaż egzemplarzowa

80.59 %

Dostawy hurtowe

Dostawy obowiązkowe

Prenumerata (domowa i pocztowa)

17.32 %
-domowa (ok. 2.32%)
– pocztowa (ok. 15%)

Dystrybucja bezpłatna

0.81 %

Inne

1.28 %

Ogółem

100 %

 

Źródło : ZKDP oraz szacunki OBP UJ dla dzienników poza ZKDP

 

* Dla wszystkich typów płatnych dzienników, chyba że są różnie zgłoszone (nie-dzienniki / niedzielne)