Nakłady gazet w latach 2005-2012

Nakłady gazet w latach 2005-2012

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zmiana (%)
2012/2011
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) 4 966 5 263 4 451 4 186 3 613 3367 3 201 2 820 -11,9
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe/regionalne/lokalne) 4 369 4 462 3 946 3 690 3 168 2968 2 809 2 472 -12,0
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 2 978 3 131 2 574 2 441 2 037 1952 1 903 1 679 -11,8
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 1 391 1 331 1 372 1 249 1 131 1016 906 793 -12,5
A.1.Wszystkie płatne dzienniki*(poranne/wieczorne/popołudniowe) 4 369 4 462 3 946 3 690 3 168 2968 2 810 2 472  
A.1.3. Poranne dzienniki 4369 4462 3 946 3 690 3 168 2968 2 810 2 472 -12,0
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki x x x x x x      
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki* 597 801 505 496 445 399 392 348 -11,1
B. Wszystkie nie dzienniki** 1 599 817 708 580 681 496 474 450 -5,0
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki** 280 298 280 255 335 178 165 174 5,3
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki** 1 319 519 428 325 346 318 309 276 -10,5
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) 35 15 13 0 0 0      
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** 35 15 13 0 0 0      
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** x x x x x x      
     

ŹRÓDŁO : ZKDP,a dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP – Press-Service Monitoring Mediów.