Liczba tytułów w latach 2004-2005

LICZBA TYTUŁÓW GAZET WYDAWANYCH W LATACH 2004-2005

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2006)

 

  2004 2005
Wszystkie gazety (A+B+C=wszystkie dzienniki+wszystkie nie-dzienniki+wszystkie niedzielne)
60 65  

A.Wszystkie dzienniki*

(płatne + bezpłatne)

48 45  
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * 46 43  
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 12 11  
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 34 32  
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *

(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe)

46 43  
A.1.3. Dzienniki poranne płatne 46 43  
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne  
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * 2 2  
A.2.1. Dzienniki krajowe bezpłatne 2 2  
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne bezpłatne  
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 11 15  
B.1.1. Niedzienniki krajowe płatne 2 4  
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 9 11  
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 1 5  
B.2.1. Niedzienniki krajowe bezpłatne 1  
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne bezpłatne 0 5  
C. Wszystkie płatne niedzielne *** 2 2  
C.1.1. Krajowe niedzielne płatne 0  
C.1.1. Regionalne i lokalne niedzielne 2 2  
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne ***  
C.2.1. Krajowe niedzielne  
C.2.2. Regionalne i lokalne niedzielne  

Źródło: Katalog Mediów Polskich OBP UJ Kraków 2005

*           Gazety publikowane co najmniej 4 razy w tyg.

**            Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem publikowanych tylko w niedziele).

***           Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.