Liczba tytułów i najwięksi wydawcy czasopism w roku 2008

Liczba tytułów czasopism konsumenckich (niebranżowych)

W nawiasie liczba tytułów zgłoszonych do kontroli ZKDP

  2007 2008
Ogółem 1826 1840 (328)
Płatne   1767 (276)
Bezpłatne   73 (52)

Źródło: OBP UJ

 

10 największych według nakładów wydawców czasopism

Wydawnictwo Nakład globalny w 2008 r.
Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. 478 156 525
Teleprogram sp. z o.o. 87 379 906
Edipresse Polska SA 63 899 110
Polskapresse/Spółka Wydawnicza “Tele Magazyn” sp. z o.o. 53 260 857
G+J Gruner+ Jahr Polska sp. z o.o. & Co. 50 961 116
Marquard Media Polska sp. z o.o. 38 275 166
Axel Springer Polska sp. z o.o. 33 740 318
Burda Publishing Polska sp. z o.o. 32 461 918
Phoenix Press sp. z o.o. 23 527 065
Wydawnictwo Westa Druk Mirosław Kuliś 23 518 267

 

Oprac. OBP UJ na podstawie danych ZKDP i danych własnych