LICZBA TYTUŁÓW GAZET W LATACH 2005-2012

LICZBA TYTUŁÓW GAZET W LATACH 2005-2012

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 zmiana
2012/2011
Wszystkie gazety #(A+B+C=dzienniki+niedzienniki+niedzielne)
65 66 70 70 60 56 56 53 -5,4
  1. Wszystkie dzienniki*(płatne + bezpłatne)
45 46 50 50 39 38 38 36 -5,3
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe + regionalne i lokalne) 43 44 49 49 38 37 37 35 -5,4
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 11 12 11 11 10 9 10 10 0,0
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 32 32 38 38 28 28 27 25 -7,4
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(poranne / wieczorne / popołudniowe) 43 44 49 49 38 37 37 35  
A.1.3. Dzienniki poranne płatne 43 44 49 49 38 37 37 35 -5,4
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne x x x x x X 0 0  
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki* 2 2 1 1 1 1 1 1 0,0
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne i bezpłatne) 20 20 20 20 21 18 18 17 -5,6
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki** 15 18 18 18 19 16 16 15 -6,3
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki** 5 2 2 2 2 2 2 2 0,0
C. Wszystkie płatne i bezpłatne niedzielne *** 2 1 1 0 0 0 0 0  
C1. Wszystkie płatne niedzielne 2 1 1 0 0 0 0 0  
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** 0 0 0 0 0 0 0 0  

ŹRÓDŁO : ZKDP, a dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP Press-Service Monitoring Mediów.