Liczba tytułów gazet w latach 2005-2010

LICZBA TYTUŁÓW GAZET W LATACH 2005-2010

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana (%)
2010/2006 2010/2009
Wszystkie gazety #(A+B+C=dzienniki+niedzienniki+niedzielne)
65 66 70 70 60 56 -15,2 -6,7
  1. Wszystkie dzienniki*(płatne + bezpłatne)
45 46 50 50 39 38 -17,4 -2,6
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe + regionalne i lokalne) 43 44 49 49 38 37 -15,9 -2,6
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 11 12 11 11 10 9 -25,0 -10,0
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 32 32 38 38 28 28 -12,5 0,0
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(poranne / wieczorne / popołudniowe) 43 44 49 49 38 37 -15,9 X
A.1.3. Dzienniki poranne płatne 43 44 49 49 38 37 -15,9 -2,6
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne x x x x x X X X
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * 2 2 1 1 1 1 -50,0 0,0
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne i bezpłatne) 20 20 20 20 21 18 -10,0 -14,3
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 15 18 18 18 19 16 -11,1 -15,8
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 5 2 2 2 2 2 0,0 0,0
C. Wszystkie płatne i bezpłatne niedzielne *** 2 1 1 0 0 0 -100,0 0,0
C1. Wszystkie płatne niedzielne 2 1 1 0 0 0 -100,0 0,0
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** 0 0 0 0 0 0 X X
ŹRÓDŁO : ZKDP i dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP szacunki OBP (do 2009) i Press-Service Monitoring Mediów (2010)