Liczba tytułów gazet w latach 2002-2006

LICZBA TYTUŁÓW GAZET WYDAWANYCH W LATACH 2002-2006

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2007)

*          Gazety publikowane co najmniej 4 razy w tyg.

**            Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem publikowanych tylko w niedziele).

***           Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.

 

  2002 2003 2004 2005 2006 Zmiana (%)
2006/2002 2006/2005
Wszystkie gazety (A+B+C=wszystkie dzienniki+wszystkie nie-dzienniki+wszystkie niedzielne) 64 69 60 65 66 3.1 1.5
A.Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) 51 50 48 45 46 -9.8 2.2
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * 45 47 46 43 44 -2.2 2.3
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 12 12 12 11 12 0.0 9.1
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 33 35 34 32 32 -3.0 0.0
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe) 45 47 46 43 44 -2.2 2.3
A.1.3. Dzienniki poranne płatne 45 47 46 43 44 -2.2 2.3
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne x x x x x x x
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * 6 3 2 2 2 -66.7 0.0
A.2.1. Dzienniki krajowe bezpłatne 6 3 2 2 2 -66.7 0.0
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne bezpłatne x x x x x x x
B. Wszystkie nie-dzienniki*

(płatne + bezpłatne)

13 19 12 20 20 53.8 0.0
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 11 17 11 15 18 63.6 20.0
B.1.1. Niedzienniki krajowe płatne 5 2 2 4 6 20.0 50.0
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne 6 15 9 11 12 100.0 9.1
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 2 2 1 5 2 0.0 -60.0
B.2.1. Niedzienniki krajowe bezpłatne x x x x x x x
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne bezpłatne 2 2 1 5 2 0.0 -60.0
C. Wszystkie niedzielne ***

(płatne + bezpłatne)

3 3 2 2 1 -66.7 -50.0
C.1 Wszystkie płatne niedzielne *** 3 3 2 2 1 -66.7 -50.0
C.1.1. Krajowe niedzielne płatne x x x x x x x
C.1.1. Regionalne i lokalne niedzielne 3 3 2 2 1 -66.7 -50.0
C.2 Wszystkie bezpłatne niedzielne *** x x x x x x x
Źródła: Katalog Mediów Polskich OBP UJ, Kraków 2006 oraz materiały RUCH SA i Kolporter SA

Uwaga : nW związku z tym, że jedyny dziennik ukazujący się w niedzielę jest siódmym wydaniem

jednego z dzienników regionalnych nie jest on wykazywany w wierszu « Wszystkie gazety