Liczba tytułów gazet w latach 2001-2003

Liczba tytułów gazet wydawanych w Polsce w latach 2001-2003

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  2001 2002 2003 2003/2002

Wszystkie gazety

74 77 70 – 9,09 %
DZIENNIKI ogółem) * 58 53 50 – 5,66 %
– ogólnokrajowe 11 12 12 0 %
– regionalne i lokalne 35 34 35 2,94 %
– bezpłatne 12 7 3 – 57,14 %
NIE-DZIENNIKI (ogółem)** 15 21 17 – 19,05 %
– ogólnokrajowe nie-dzienniki 5 3 2 – 33,33 %
– regionalne i lokalne nie-dzienniki 10 17 15 – 11,76 %
– bezpłatne nie-dzienniki 1 – 100 %
PISMA NIEDZIELNE *** 1 3 3 0 %
– ogólnokrajowe niedzielne
– regionalne i lokalne niedzielne 1 3 3 0 %
– bezpłatne niedzielne

*     Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.

**    Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).

***  Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.