Czytelnictwo gazet i konsumpcja mediów w latach 2004-2005

ZASIĘG, CZYTELNICTWO I KONSUMPCJA MEDIÓW

W LATACH 2004- 2005

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2005 i 2006)

 

ZASIĘG GAZET * (%)

 

 
Zasięg dzienny 2004

(procent populacji)

Zasięg dzienny 2005
(procent populacji)
Zmiana (%)
2005/2004
WSZYSCY DOROŚLI (wiek 18+) 35,30 % 34,59 % 98,0
MĘŻCZYŹNI 38,12 % 36,74 % 96,4
KOBIETY 31,44 % 31,21% 99,3
CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ ZAJMUJE SIĘ ROBIENIEM ZAKUPÓW 36,46 % 36,14 % 99,1

 

  Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa

* Odsetek osób czytających dzienniki

 

STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNICTWA * 2004 – 2005

 

Wiek Rok 2004 – % czytelnictwa Rok 2005 – % czytelnictwa Rok 2004 – % zasięg dzienny w grupie wiekowej Rok 2005 – % zasięg dzienny w grupie wiekowej
poniżej 16 1,56% 1,51% 26,07% 22,21%
16 – 24 17,76% 16,17% 31,47% 29,12%
25 – 34 19,14% 18,75% 36,40% 33,69%
35 – 44 19,35% 17,40% 37,67% 35,21%
45 – 54 20,73% 22,23% 37,87% 39,23%
55 – 64 13,04% 14,30% 35,80% 36,47%
65 + 8,43% 9,64% 27,41% 30,48%
Ogółem 100 100 X X

 

Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa

 

KONSUMPCJA MEDIÓW * (minuty w ciągu dnia)

  2004 2005
Wszystkie gazety** 15′ 20 (s)
– ogólnokrajowe gazety 20′ (s) 25 (s)
– regionalne i lokalne gazety 12 (s) 15 (s)
Czasopisma 18 25 (s)
Radio 102 115 (s)
TV 205 215 (s)
Internet 25 37 (s)

 

Źródło: dla Internetu – Startrack, dla tv – AGB, dla Internetu i gazet – SMG/KRC (rozbicie na gazety ogólnokrajowe i regionalne – szacunki OBP UJ) ] ; Uwaga : ze względu na wieloźródłowość danych oraz różnice w metodologii wszystkie powyższe dane należy traktować jako szacunki (s)

*   Dorośli, chyba że są inaczej oznaczeni (proszę wyszczególnić : 15+…)

** Dzienniki, nie dzienniki, niedzielne