Czasopisma w 2006 r. – liczba tytułów, czytelnictwo, najwięksi wydawcy

LICZBA TYTUŁÓW CZASOPISM KONSUMENCKICH (nie-branżowych)

2004 2005 2006
1609 1640 1760

Źródło: na podst. informacji OBP UJ

 

CZYTELNICTWO CZASOPISM w roku 2006

  Odbiorcy ogółem Czasopisma dla kobiet TV-guide Czasopisma o profilu ogólnym Czasopisma dla odbiorców o konkretnych zainteresowaniach
Wszyscy dorośli (ponad 18 lat) % 76,6 48,3 40,5 60,4 33,6
Mężczyźni % 70,3 27,8 39,1 47,2 35,0
Kobiety % 82,6 67,5 41,9 72,8 32,3
Źródło PBC: SCPW; 118 magazynów PBC: SCPW; 52 magazyny PBC: SCPW; 9 magazynów PBC: SCPW; 70 magazynów PBC: SCPW; 49 magazynów
Okres, do które odnoszą się dane I-XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006 I-XII.2006

 

10 czołowych wydawców magazynów pod względem nakładów

  Wydawnictwo 2005 2006 Rożnica

+/-

1 Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. 448 645 377 450 494 775 0,41%
2 Axel Springer Polska sp. z o.o. 84 153 065 83 088 239 -1,27%
3 SW “Tele Magazyn” sp. z o.o. 78 676 406 77 237 955 -1,83%
4 Teleprogram sp. z o.o. 56 227 353 63 438 781 12,83%
5 Edipresse Polska SA 51 158 507 56 054 170 9,57%
6 G+J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. 58 253 836 54 244 308 -6,88%
7 Phoenix Press sp. z o.o. 28 462 065 26 849 627 -5,67%
8 Wydawnictwo Westa Druk 21 337 839 22 525 308 5,57%
9 Oficyna Wydawnicza Press-Media 21 631 623 20 763 402 -4,01%
10 Agora SA 18 340 264 19 724 694 7,55%

Źródło: ZKDP