Komunikat Komisji Europejskiej nt. ochrony własności intelektualnej

29 listopada, w dniu, w którym w Parlamencie Europejskim odbywała się – z udziałem IWP – debata pt. „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne” Komisja Europejska wydała komunikat prasowy pt. „Własność intelektualna: Ochrona europejskiej wiedzy fachowej i czołowej pozycji Europy w dziedzinie innowacji”.

Komisja przedstawia w nim działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, do inwestowania w innowacje i kreatywność.

Jak stwierdza się w komunikacie, inicjatywy mają ułatwić skuteczne działania przeciwko naruszeniom praw własności intelektualnej i rozwiązywanie transgranicznych sporów sądowych, a ponadto być odpowiedzią na fakt że 5 proc. towarów przywożonych do UE (o łącznej wartości 85 mld euro) to produkty podrabiane lub pirackie.

Przyjęte środki obejmują nasilenie walki z podrabianiem i piractwem, zarówno w odniesieniu do podrabiania produktów i marek, jak i zwalczania nielegalnych treści.

Jak stwierdzono w komunikacie, Komisja dąży do pozbawienia sprawców naruszeń na skalę komercyjną przychodów, dzięki którym ich działalność przestępcza jest opłacalna – to podejście polegające na tzw. „podążaniu śladem pieniądza”, które skupia się na „grubych rybach”, a nie na jednostkach. Zapewnia ono również dostosowanie działań w zakresie egzekwowania prawa do wymogów epoki cyfrowej.

Pełna treść komunikatu Komisji Europejskiej w internecie pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_pl.htm