header
  Informacje o Izbie
  Rys historyczny
Statut Izby
Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Ustawa o izbach gospodarczych
Skład władz IWP
Wstąp do IWP
Wymagane dokumenty
Deklaracja przystąpienia
Ankieta teleadresowa
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
   
  >> Rys historyczny
 

Izba Wydawców Prasy
powstała 30 marca 1996
z inicjatywy Unii Wydawców Prasy i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców.

Obecnie zrzesza około 120 wydawnictw - gazet ogólno-krajowych i regionalnych
oraz czasopism...

 
  >> Statut Izby
  Izba Wydawców Prasy jest ogólnokrajową organizacją
dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność
związaną w wydawaniem
i kolportażem prasy.

Swoją działalność prowadzi
w oparciu o Statut Izby...
 
     
  >> Wstąp do IWP
  Jakie korzyści płyną
z przynależności do IWP?

- Uczestnictwo i współtworzenie
- Usługi prawne i podatkowe
- Ulgi w kosztach szkoleń
- Stała informacja
- ...
 
 
 >> Wymagane dokumenty
  Poznaj listę wszystkich wymaganych dokumentów potrzebnych do przystapienia do IWP.