KONKURS IZBY WYDAWCÓW PRASY NA PRASOWĄ OKŁADKĘROKU
GRANDFRONT 2006 ROZSTRZYGNIĘTY!

26 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie po raz piąty odbyła
się uroczysta Gala Finałowa Konkursu Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2006.

Konkurs był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Tradycyjnie sponsorami Konkursu były firmy współpracujące z prasą i pracujące
na jej rzecz. Wśród nich znajdują się: RUCH S.A. i Winkowski Sp. z o. o,
jako sponsorzy Nagród Głównych oraz sponsorzy nagród: Mediatak - dom prasy regionalnej, Polska Agencja Prasowa, Poczta Polska, Polskie Linie Lotnicze LOT i Stora Enso. Patronat medialny nad Konkursem sprawowały: TVP3 Warszawa, miesięcznik Press oraz Society forNews Design.

Po raz piąty nagrodzone zostały najlepsze "jedynki" gazet oraz najładniejsze okładki czasopism. Konkurs jest miejscem konfrontowania dorocznych osiągnięć grafiki prasowej oraz wyróżnienia prac najbardziej twórczych, pomysłowych i profesjonalnych. Konkurs promuje najlepsze rozwiązania związane z redagowaniem graficznym prasy ijednoczenie ukazuje poziom rozwiązań edytorskich.
O nagrody główne w Konkursie rywalizowało 371 prac. O miano najlepszych walczyły nie tylko pisma o zasięgu ogólnopolskimi wysokim nakładzie, ale również wiele pism branżowych i lokalnych. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w kategorii czasopism, łącznie 268 prac, w tym hobbystycznych - 95,następnie branżowych - 88, popularnych czasopism kobiecych -34, magazynów -
26 i opinii - 25 prac. W grupie gazet zgłoszono53 prace, w tym:
23 w kategorii gazet i czasopism lokalnych, 20zgłoszeń gazet regionalnych oraz 10 zgłoszeń gazet ogólno polskich.
W tym roku, po raz pierwszy stworzono możliwość zgłoszenia prac do nagrody dodatkowej za szczególne osiągnięcia edytorskie. Ta innowacja regulaminowa pokazała, jak działania redakcji łączące mylenie nie tylko tekstem, ale również rozwiązaniami graficznymi tworzyły prace, które efektywniej prezentują określone tematy i czynią je atrakcyjniejszymi dla czytelnika. Wiele takich prac zgłoszonych zostało przez czasopisma lokalne. Redakcje zgłosiły 50 prac do nagrody dodatkowej za szczególne osiągnięcia edytorskie, które obejmowały: kolumny specjalne o wybitnych walorach graficznych, poświęcone dowolnemu wydarzeniu lub tematowi (30 zgłoszeń), publikacje będące integralną częścią merytoryczną tytułu prasowego
(12 zgłoszeń), lifting lub redesign makiety tytułu lub części publikacji (8 zgłoszeń).

Laureatów Konkursu wyłoniło 25-osobowe Jury, w którym zasiadają uznani twórcy grafiki prasowej: dyrektorzy artystyczni, wykładowcy uczelni plastycznych, fotograficy oraz, po raz pierwszy, wydawcy. Dokonując ocen, Jury, zgodnie z założeniami regulaminu, kierowało się przede wszystkim takimi kryteriami, jak spójność przekazu wizualnego i merytorycznego, poziom realizacji graficznej, zgodność stylistyczna z charakterem tytułu czy też wartość handlowa okładki lub strony tytułowej jako "opakowania" tytułu prasowego.

Jury przyznało dwa GrandFronty dla najlepszej strony tytułowej w gazetach i najładniejszej okładki w czasopismach oraz sześć złotych medali w kategoriach: gazety regionalne, czasopisma branżowe, hobbystyczne, popularne czasopisma kobiece, magazyny wielotematyczne, czasopisma opinii. Okładki, które znalazły się w finale Konkursu, w wyniku ostrej preselekcji, otrzymały równorzędne wyróżnienia.

Ponadto Jury zdecydowało o przyznaniu nagród dodatkowych GrandFront 2006 nagradzając medalem za szczególne osiągnięcia edytorskie zespoły:
- "Dziennika Bałtyckiego" za budujący wspólnotę lokalną pomysł edytorski wydania "Dziennika Bałtyckiego" numer 119 z dnia 23 maja 2006 r., poświęconego pożarowi najstarszego w Gdańsku kościoła pw. Św. Katarzyny, łączący materiały dziennikarskie i pochodzące od czytelników gazety;
- "Dziennika Bałtyckiego" za udany redesign makiety, obejmujący poważną zmianę projektu redakcyjnego i projektu graficznego, waloryzującą wymiar lokalny i opiniotwórczy dziennika;
- "Dziennika Polskiego" za wprowadzenie na rynek prasowy magazynu "Sobota" o wysokich walorach merytorycznych i śmiałej grafice w postaci samodzielnego lokalnego wydania "Dziennika Nowosądeckiego"- mutacji Dziennika Polskiego,
- "Wysokich Obcasów" za niezmiennie wysoki poziom edytorski i promocję młodej fali polskich artystów ilustratorów;
- "Poczty Polskiej" za niespodziewany i wykraczający poza zadania wydawnictwa korporacyjnego walor merytoryczno-edukacyjny cyklu wydawniczego, poświęconego najnowszej historii Polski.

W roku bieżącym Jury postanowiło, biorąc pod uwagę jakość przedłożonych prac oraz brak zdecydowanie wyróżniającej się pierwszej strony, nie przyznać pierwszej nagrody w kategorii gazet ogólnopolskich oraz lokalnych. Jury stwierdziło, że wyznaczone tematy wydarzeniowe nie stanowiły dostatecznej motywacji oraz powodów, dla których tym wydarzeniom redakcje chciały poświęcić więcej uwagi niż codziennym zmaganiom edytorskim.

"Burzliwie jak zawsze, ale trochę inaczej niż dotąd -tak przebiegały obrady jury tegorocznego konkursu GrandFront na najlepszą okładkę roku 2006, organizowanego przez Izbę Wydawców Prasy", powiedział Tomasz Kuczborski, przedstawiciel Jury Konkursu.

"Przedmiotem gorących dyskusji w gronie 25 wybitnych praktyków i teoretyków branży stał się w tym roku poziom pierwszych stron gazet, zarówno największych ogólnopolskich dzienników jak i tytułów lokalnych, ukazujących się w małych ośrodkach, często tylko raz w tygodniu. Przeważył pogląd, że wśród wyróżnionych prac, spełniających na wysokim poziomie jedno z dwóch podstawnych kryteriów oceny -maestrii artystycznej lub doskonałości intelektualnej zabrakło wyraźnych liderów, spełniających oba te kryteria równocześnie. W dyskusji Jury dominował pogląd, że gorący politycznie rok 2006 zepchnął na drugi plan wartości artystyczne, które musiały ustąpić bieżącej informacji i publicystyce".

Laureaci nagród głównych oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali statuetkami i medalami zaprojektowanymi przez rzeźbiarkę Hannę Jelonek z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień prowadziła Katarzyna Dowbor, prezenterka TVP2, a wystawę najlepszych okładek otworzył Wiesław Podkański, Prezes Izby Wydawców Prasy - Przewodniczący Jury. Tomasz Kuczborski, członek Jury przedstawił w imieniu Jury ocenę zgłoszonych prac.
Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć okładki zakwalifikowane do finału Konkursu, zapraszamy w dniach od 28 kwietnia do 7maja na wystawę w Zamku Królewskim, a następnie w sieciach EMPiK w całej Polsce, według poniższego harmonogramu:
. 7-21 maja, Poznań, EMPiK Megastore, ul. Ratajczaka 44
. 12-25 czerwca, Wrocław, EMPiK Megastore, Rynek 50
. 27 czerwca - 11 lipca, Bydgoszcz, EMPiK DTC, ul. Gdańska 15
. 13-27 lipca, Gdańsk, Empik CH Matarnia
. 30 lipca - 14 sierpnia, Warszawa, EMPiK Megastore Arkadia
. 17-31 sierpnia, Kraków, EMPiK Galeria Krakowska

Zdobywcami nagród głównych GrandFront 2006 zostali:

GRUPA CZASOPISM (sponsor Winkowski Sp. z o.o.):
Tytuł:Exklusiv nr 40
Wydawnictwo: Valkea Media
Autor projektu: Zuza Krajewska
Autor zdjęcia: Zuza Krajewska

GRUPA GAZET (sponsor RUCH Spółka Akcyjna):
Tytuł: Dziennik Bałtycki nr 293
Wydawnictwo: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Prasa Bałtycka
Autor projektu: Krzysztof Ignatowicz
Autor zdjęcia: Ze zbiorów Jarosława Rybickiego

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

CZASOPISMA OPINII (sponsor Stora Enso PolskaSp. z o.o.)
Zloty medal:
Tytuł: Przekrój nr 23/24
Wydawnictwo: Edipresse Polska S.A.
Autor projektu: Małgorzata Laska
Autor rysunku: Getty/FPM

Wyróżnienia:
Tytuł: Forum nr 10
Wydawnictwo: Polityka Spółdzielnia Pracy
Autor projektu: Małgorzata Śliwińska
Autor rysunku: Janusz Kapusta/ Corbis

Tytuł: Newsweek nr 42
Wydawnictwo: Axel Springer Polska
Autor projektu: Grzegorz Szczawiński
Autor zdjęcia: Paweł Krynicki i Be&W

Tytuł: Polityka nr 7
Wydawnictwo: Polityka Spółdzielnia Pracy
Autor projektu: Jacek Królak
Autor zdjęcia: Peter Andrews/ Reuters/ Forum

Tytuł: Przekrój nr 19
Wydawnictwo: Edipresse Polska S.A.
Autor projektu: Małgorzata Laska
Autor ilustracji: Mariusz Wolański

Tytuł: Wprost nr 45
Wydawnictwo: AWR Wprost Sp. z o.o.
Autor projektu: Tomasz Strzyżewski
Autor zdjęcia: Tomasz Strzyżewski

MAGAZYNY WIELOTEMATYCZNE (sponsor PocztaPolska S.A.)
Zloty medal:
Tytuł: Exklusiv nr 40
Wydawnictwo: Valkea Media
Autor projektu: Zuza Krajewska
Autor zdjęcia: Zuza Krajewska

Wyróżnienia:
Tytuł: A4 Magazyn nr 31
Wydawnictwo: J and B Consulting, Iwona Czempińska
Autor projektu: Łukasz Aksamit
Autor zdjęcia: Krzysztof Opaliński

Tytuł: A4 Magazyn nr 36-37
Wydawnictwo: J and B Consulting, Iwona Czempińska
Autor projektu: Łukasz Aksamit
Autor zdjęcia: Piotr Porębski

Tytuł: Exklusiv nr 46
Wydawnictwo: Valkea Media
Autor projektu: Kobas Laksa
Autor zdjęcia: Kobas Laksa

Tytuł: Pani nr 9
Wydawnictwo: Bauer Sp. z o.o.
Autor projektu: Rafał Olech
Autor zdjęcia: Robert Wolański

Tytuł: Zwierciadło nr 2
Wydawnictwo: Zwierciadło Sp. z o.o.
Autor projektu: Tomasz Misiek
Autor zdjęcia: Richard Phibbs/ Corbis Outline

POPULARNE CZASOPISMA KOBIECE (sponsor TVP3Warszawa)
Zloty medal:
Tytuł: Viva nr 23
Wydawnictwo: Edipresse Polska S.A.
Autor projektu: Małgorzata Laska
Autor zdjęcia: Robert Wolański

Wyróżnienia:
Tytuł: Gala nr 12
Wydawnictwo: G+J Polska Sp. z o.o.
Autor projektu: Piotr Dołowski
Autor zdjęcia: Wojtek Wojtczak

Tytuł: Moda na zdrowie nr 1
Wydawnictwo: XXL Media Sp. z o.o.
Autor projektu: Cezary Skórnicki, Aleksander Struczyk
Autor zdjęcia: Indigo Photo Agency

Tytuł: Moda na zdrowie nr 4
Wydawnictwo: XXL Media Sp. z o.o.
Autor projektu: Cezary Skórnicki
Autor zdjęcia: Indigo Photo Agency

Tytuł: Viva nr 21
Wydawnictwo: Edipresse Polska S.A.
Autor projektu: Piotr Porębski
Autor zdjęcia: Piotr Porębski/ Metaluna

Tytuł: Wróżka nr 6
Wydawnictwo: Te-Jot
Autor projektu: Wiktor Sadowski
Autor obrazu: Wiktor Sadowski

CZASOPISMA HOBBYSTYCZNE (sponsor EMPiK)
Zloty medal:
Tytuł: Machina nr 1
Wydawnictwo: Media Point Group Sp. z o.o.
Autor projektu: Marek Knap, Marek Trojanowski
Autor zdjęcia: Grzegorz Śledź

Wyróżnienia:
Tytuł: ARTeon nr 12
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy "Kruszona"
Autor projektu: Sylwia Tomczyk
Autor zdjęcia: Materiały prasowe Liverpool Biennial 2006

Tytuł: Charaktery - wydanie specjalne nr 1
Wydawnictwo: Charaktery Sp. z o.o.
Autor projektu: Igor Morski
Autor zdjęcia: Igor Morski

Tytuł: Foto nr 7
Wydawnictwo: IPI Sp. z o.o.
Autor projektu: Grzegorz Mosieniek
Autor zdjęcia: Błażej Mikuła

Tytuł: Machina nr 9
Wydawnictwo: Media Point Group Sp. z o.o.
Autor projektu: Marek Knap, Marek Trojanowski
Autor zdjęcia: Robert Laska

Tytuł: Surf IT nr 10
Wydawnictwo: Oberon Polska Sp. z o.o.
Autor projektu: Artur Augustyniak
Autor zdjęcia: Artur Augustyniak

CZASOPISMA BRANŻOWE (sponsor Polskie LinieLotnicze LOT)
Zloty medal:
Tytuł: Press nr 8
Wydawnictwo: Press Sp. z o.o.
Autor projektu: Michał Stasiak
Autor zdjęcia: Agata Pospieszyńska

Wyróżnienia:
Tytuł: Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk nr 4
Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk
Autor projektu: Paweł Adamów
Autor zdjęcia: East News

Tytuł: Architektura - Murator nr 4
Wydawnictwo: Murator Sp. z o.o.
Autor projektu: Jerzy Porębski
Autor zdjęcia: Realities: United Architects

Tytuł: Architektura - Murator nr 5
Wydawnictwo: Murator Sp. z o.o.
Autor projektu: Jerzy Porębski
Autor zdjęcia: Medusa Group

Tytuł: Farmer nr 14
Wydawnictwo: Plantpress Sp. z o.o.
Autor projektu: Mateusz Kaniewski
Autor zdjęcia: Lidia Dworak, Agencja CORBIS

Tytuł: Print Partner nr 7
Wydawnictwo: Vidart
Autor projektu: Zespół Drukarni Cezar Sp. z o.o.
Autor zdjęcia: Zespół Drukarni Cezar Sp. z o.o.

GAZETY OGÓLNOKRAJOWE (sponsor Izba WydawcówPrasy)
Wyróżnienia:
Tytuł: Gazeta Wyborcza nr 259
Wydawnictwo: Agora S.A.
Autor projektu: Studio Graficzne Gazety Wyborczej
Autor zdjęcia: Wojciech Surdziel, Jan Zamojski, Wojciech Olkunik,Reuters

Tytuł: Metro nr 952
Wydawnictwo: Agora S.A.
Autor projektu: Magdalena Mamajek-Mich
Autor zdjęcia: agencja AFP

Tytuł: Metro nr 975
Wydawnictwo: Agora S.A.
Autor projektu: Marta Michałowska
Autorzy zdjęcia: Wojciech Olkunik, Krzysztof Karolczyk, SławomirKamiński, Cezary Aszkiełowicz, Wojciech Kurdziel, Marek Kopec,/Agencja Gazeta

Tytuł: Metro nr 959
Wydawnictwo: Agora S.A.
Autor projektu: Marta Michałowska
Autor zdjęcia: Jacek Renard/ Agencja Gazeta

Tytuł: Puls Biznesu nr 132
Wydawnictwo: Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
Autor projektu: Tomasz Młynarski
Autor zdjęcia: Adam Chełstowski Agencja Forum

Tytuł: Rzeczpospolita nr 150
Wydawnictwo: Presspublica Sp. z o.o.
Autor projektu: Marek Knap, Marek Trojanowski
Autor zdjęcia: Bartosz Jankowski

GAZETY REGIONALNE (sponsor Mediatak - domprasy regionalnej)
Zloty medal:
Tytuł: Dziennik Bałtycki nr 293
Wydawnictwo: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Prasa Bałtycka
Autor projektu: Krzysztof Ignatowicz
Autor zdjęcia: Ze zbiorów Jarosława Rybickiego

Wyróżnienia:
Tytuł: Dziennik Bałtycki nr 263
Wydawnictwo: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka
Autor projektu: Krzysztof Ignatowicz
Autor zdjęcia: Grzegorz Mehring

Tytuł: Głos Wielkopolski nr 149
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Wielkopolska
Autor projektu: Krzysztof Winiewski
Autor zdjęcia: Archiwum Głosu Wielkopolskiego

Tytuł: Kurier Lubelski nr 264
Wydawnictwo: Kurier Lubelski Sp. z o.o.
Autor projektu: Agnieszka Sulimierska, Grzegorz Wójcikowski
Autor zdjęcia: Wojciech Jargiło, Mikołaj Majdar, Jacek Babicz

Tytuł: Kurier Poranny nr 263
Wydawnictwo: Prasa Podlaska
Autor projektu: Zespół redakcyjny
Autor zdjęcia: Anatol Chomicz

Tytuł: Kurier Poranny nr 275
Wydawnictwo: Prasa Podlaska
Autor projektu: Zespół redakcyjny
Autor zdjęcia: Anatol Chomicz

GAZETY I CZASOPISMA LOKALNE (sponsorCiszewski Public Relations)
Wyróżnienia:
Tytuł: Głos Słomnik nr 159
Wydawnictwo: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Autor projektu: Karina Znamirowska
Autor grafiki: Karina Znamirowska

Tytuł: Nowiny Raciborskie nr 46
Wydawnictwo: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
Autor projektu: Paweł Okulowski
Autor zdjęcia: Zdjęcie katalogowe - www.shutterstock.com

Tytuł: Panorama Leszczyńska nr 46
Wydawnictwo: Panorama, Spółka z o.o.
Autor projektu: Elżbieta Kunierek
Autor zdjęcia: Sławomir Skrobała

Tytuł: Tygodnik Rybnicki nr 3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
Autor projektu: Jurek Olizły

Tytuł: Tygodnik Siedlecki nr 46
Wydawnictwo: Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Stopka"
Autor projektu: Mirosław Zdrodowski
Autor zdjęcia: Mirosław Zdrodowski

Tytuł: Życie Podkarpackie nr 46
Wydawnictwo: Ziemia Przemyska Sp. z o.o.
Autor projektu: Artur Wilgucki, Mariusz Kociuk
Autor zdjęcia: Łukasz Mendychowski, Ewa Kłak-Zarzecka,Hubert Lewkowicz

 

Izba Wydawców Prasy istnieje od 1991i zrzesza 122 wydawnictwa gazet ogólnokrajowych i regionalnychoraz czasopism. Jej rola, jako organu samorządu gospodarczego,polega na reprezentowaniu interesów wydawców wobec władzpaństwowych. Izba jest m.in. opiniodawcą i konsultantemrozwiązań legislacyjnych mających wpływ na funkcjonowanierynku prasowego. Podejmuje działania w celu niedopuszczenia doograniczenia wolnoci słowa i wypowiedzi. Pomaga wydawcompoprzez szkolenia i usługi prawne, opracowuje raportyi ekspertyzy. Izba jest członkiem dwóch wiatowych związkówwydawców: gazet (WAN - World Association of Newspapers) orazmagazynów (FIPP - International Federation of the PeriodicalPress), a także Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców GazetENPA (European Newspaper Publisher's Association) i EuropejskiejFederacji Wydawców Magazynów FAEP (European Federation ofMagazine Publisher).

 

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Konkursu
Ciszewski Public Relations
Anna Kałaska
ul. Bobrowiecka 1A
tel.: 22 488 41 50, fax: 22 488 41 75
e-mail: akalaska@publicrelations.pl

Copyright by Izba Wydawców Prasy 2002 - 2010